VAKCINE NE ŠTITE VEĆ IZAZIVAJU BOLESTI

dr Slađana Velkov

Vakcine ne štite već izazivaju bolesti

Dok sam radila kao lekar u Kuvajtu, primetila sam da pacijenti kojima prepišem neki lek dolaze za nekoliko nedelja sa drugim simptomima – onima koji su bili navedeni kao negativno dejstvo tog leka. Kada bi dobili lek za te nove simptome, vraćali su se sa trećim simptomima – koji su bili posledica tog drugog leka. Što su više lekova koristili, bili su sve bolesniji. Zapitala sam se da li je način lečenja koji mi lekari primenjujemo zaista ispravan i jedini? Da li je negde na tom putu medicina zastranila i da li, umesto da lečimo, nanosimo jos veću štetu bolesnim ljudima? Kada je moja svekrva primila vakcinu protiv gripa i ubrzo se razbolela i, nažalost, umrla godinu i po posle primljene vakcine, krenula sam u istraživanje prirodnih načina lečenja i došla do zapanjujućih otkrića. Za moju svekrvu je, nažalost, bilo prekasno, ali ta saznanja su kompletno promenila moje shvatanje medicine. Ova jednostavna i lako primenljiva saznanja mnogim ljudima su pomogla da se izleče od mnogih, čak i od takozvanih neizlečivih bolesti.

pročitajte više…

Advertisements

POLISORBAT IZ HPV VAKCINE IZAZIVA STERILITET KOD EKSPERIMENTALNIH MIŠEVA!

Dr Slađana Velkov

Polisorbat iz HPV vakcine izaziva sterilitet kod eksperimentalnih miševa!

Bezbednost i efikasnost HPV vakcine nisu dovoljno ispitane. HPV vakcina sadrži genetski modifikovane viruse, aluminijum u duplo većoj dozi od drugih vakcina, polisorbat 80 – konzervans koji u eksperimentima na miševima izaziva sterilitet kod ženskih i atrofiju testisa kod muških miševa što je dokumentovano u medicinskoj literaturi.
I sama Dr Dajana Harper koja je napravila HPV vakcinu je na konferenciji za vakcinacije u Virdžiniji u Americi izjavila da je HPV vakcina nedovoljno ispitana, da je veoma opasna I da nije efikasna.

Od 2006. god. do Aprila 2013, registrovano je 29.680 prijava slučajeva bolesti i smrti, od toga 136 smrtnih slučajeva, 942 trajnih invaliditeta, 5.919 se nije oporavilo, 522 patoloških promena na PAP testu, 212 displazija grlica materice što je premaligna promena, 62 raka grlića materice, a znamo da se regustruje samo mali procenat posledica vakcina. Izvor: sanevax.org

pročitajte više…