ALKOHOL I REPTILSKI MOZAK

Dr Slađana Velkov

Alkohol i reptilski mozak

Najveća droga današnjice, koja je i socijalno i kulturološki prihvaćena, sa tendencijom da se počne sa upotrebom što ranije u životu, je alkohol. Alkohol je odgovoran za većinu kriminala u današnjem društvu, posebno bih tu istakla tuče, nasilje u porodici, saobraćajne nesreće, povrede na radu… Uprkos tome, ne čine se nikakvi napori da se smanje ovi problemi i alkohol stavi pod kontrolu kao što je to slučaj sa ostalim drogama, iako nijedna druga droga ne izaziva probleme koje alkohol izaziva.

Da vidimo sta se to događa pod dejstvo alkohola?

Svi znamo da se pod dejstvom alkohola reakcije usporavaju i kakve posledice to može i imati u saobraćaju ili u radu sa mašinama.

Čovek pod dejstvom alkohola gubi ravnotežu, znači centar za ravnotežu se gasi, ne seća se stvari, centri za memoriju se gase. Ali postoji jedan deo možda koji se neće ugasiti a to je Reptilski mozak (mali mozak).
pročitajte više…

Advertisements