VAKCINE NE ŠTITE VEĆ IZAZIVAJU BOLESTI

dr Slađana Velkov

Vakcine ne štite već izazivaju bolesti

Dok sam radila kao lekar u Kuvajtu, primetila sam da pacijenti kojima prepišem neki lek dolaze za nekoliko nedelja sa drugim simptomima – onima koji su bili navedeni kao negativno dejstvo tog leka. Kada bi dobili lek za te nove simptome, vraćali su se sa trećim simptomima – koji su bili posledica tog drugog leka. Što su više lekova koristili, bili su sve bolesniji. Zapitala sam se da li je način lečenja koji mi lekari primenjujemo zaista ispravan i jedini? Da li je negde na tom putu medicina zastranila i da li, umesto da lečimo, nanosimo jos veću štetu bolesnim ljudima? Kada je moja svekrva primila vakcinu protiv gripa i ubrzo se razbolela i, nažalost, umrla godinu i po posle primljene vakcine, krenula sam u istraživanje prirodnih načina lečenja i došla do zapanjujućih otkrića. Za moju svekrvu je, nažalost, bilo prekasno, ali ta saznanja su kompletno promenila moje shvatanje medicine. Ova jednostavna i lako primenljiva saznanja mnogim ljudima su pomogla da se izleče od mnogih, čak i od takozvanih neizlečivih bolesti.

pročitajte više…

Advertisements

POLISORBAT IZ HPV VAKCINE IZAZIVA STERILITET KOD EKSPERIMENTALNIH MIŠEVA!

Dr Slađana Velkov

Polisorbat iz HPV vakcine izaziva sterilitet kod eksperimentalnih miševa!

Bezbednost i efikasnost HPV vakcine nisu dovoljno ispitane. HPV vakcina sadrži genetski modifikovane viruse, aluminijum u duplo većoj dozi od drugih vakcina, polisorbat 80 – konzervans koji u eksperimentima na miševima izaziva sterilitet kod ženskih i atrofiju testisa kod muških miševa što je dokumentovano u medicinskoj literaturi.
I sama Dr Dajana Harper koja je napravila HPV vakcinu je na konferenciji za vakcinacije u Virdžiniji u Americi izjavila da je HPV vakcina nedovoljno ispitana, da je veoma opasna I da nije efikasna.

Od 2006. god. do Aprila 2013, registrovano je 29.680 prijava slučajeva bolesti i smrti, od toga 136 smrtnih slučajeva, 942 trajnih invaliditeta, 5.919 se nije oporavilo, 522 patoloških promena na PAP testu, 212 displazija grlica materice što je premaligna promena, 62 raka grlića materice, a znamo da se regustruje samo mali procenat posledica vakcina. Izvor: sanevax.org

pročitajte više…

ALKOHOL I REPTILSKI MOZAK

Dr Slađana Velkov

Alkohol i reptilski mozak

Najveća droga današnjice, koja je i socijalno i kulturološki prihvaćena, sa tendencijom da se počne sa upotrebom što ranije u životu, je alkohol. Alkohol je odgovoran za većinu kriminala u današnjem društvu, posebno bih tu istakla tuče, nasilje u porodici, saobraćajne nesreće, povrede na radu… Uprkos tome, ne čine se nikakvi napori da se smanje ovi problemi i alkohol stavi pod kontrolu kao što je to slučaj sa ostalim drogama, iako nijedna druga droga ne izaziva probleme koje alkohol izaziva.

Da vidimo sta se to događa pod dejstvo alkohola?

Svi znamo da se pod dejstvom alkohola reakcije usporavaju i kakve posledice to može i imati u saobraćaju ili u radu sa mašinama.

Čovek pod dejstvom alkohola gubi ravnotežu, znači centar za ravnotežu se gasi, ne seća se stvari, centri za memoriju se gase. Ali postoji jedan deo možda koji se neće ugasiti a to je Reptilski mozak (mali mozak).
pročitajte više…